Åbn undermenuer...

Kulturimperialisme

Udbredelse af kulturelle værdier fra et land til et andet uden modtagerlandets ønske. Kulturimperialisme kan ses som en variant af den traditionelle imperialisme, der handler om rige landes udbytning af fattige lande ved at investere i de fattige lande og derefter hjemtage fortjenesten eller ved at udnytte deres råstoffer. Kulturimperialisme bruges ofte om amerikansk eksport af film, nyheder og musik. Begrebet er dog uklart, fordi man kun vil tale om imperialisme, hvis formålet er bevidst at ændre modtagerlandets kultur for at kunne dominere landet, altså en form for blød magtudøvelse. Nogle forskere har peget på, at modtagerlandet nok accepterer formen, fx i amerikanske film, men ikke indholdet. Andre har peget på, at der ligefrem opstår en modstanderkultur.