Åbn undermenuer...

Irak-krigen

Den 20. marts 2003 invaderede USA sammen med en række allierede - deriblandt Danmark - Irak. Baggrunden for krigen var amerikanske påstande om, at Iraks diktator Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Dette viste sig imidlertid at være forkert. USA havde i månederne op til krigen forgæves forsøgt at få FNs sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, der kunne lovliggøre invasionen. I stedet påstod såvel USA som dets allierede, at invasionen var lovlig ifølge en tidligere sikkerhedsrådsresolution. I 2004 fastslog FNs generalsekretær imidlertid, at invasionen var ulovlig. Allerede seks uger efter krigens start erklærede præsident Bush krigen for afsluttet. Der har dog lige siden været stridigheder - der i perioder kan betegnes som borgerkrig - mellem Iraks sunni-muslimer (Saddam Husseins forbundsfæller) og shia-muslimer. Danmark trak sig ud af krigen i 2007, USA først i 2011.
Fra 2014 har Islamisk Stat intensiveret borgerkrigen i Irak.