Åbn undermenuer...

Interdependens

Gensidig afhængighed mellem stater. Interdependensteorien mener, at industrilandenes samhandel, økonomiske transaktioner, fælles miljøproblemer og lignende gør det nødvendigt at samarbejde politisk. Nogle ser det som en integrationsproces, hvor samarbejdet udvikler sig stadigt mere. Når lande fx åbner grænserne for handel og for, at arbejdskraften kan bevæge sig fra det ene land til det andet, opstår der også behov for fælles valuta og kriminalitetsbekæmpelse. Interdependens er en del af den idealistiske skole i international politik og derfor et opgør med den realistiske skoles vægt på nationalstaternes suverænitet. En følge af interdependensen er opbygning af fælles internationale organisationer.

Det vigtigste for idealisterne er dog nok, at samarbejde vil reducere risikoen for krig. Demokratiske lande går ikke i krig mod hinanden, lyder et idealistisk slagord. I stedet opstår en kollektiv sikkerhed i international politik.

Figurer