Åbn undermenuer...

Sikkerhedsdilemma

Dette begreb beskriver en situation i international politik, hvor én stats handlinger med henblik på at forbedre den nationale sikkerhed af andre stater bliver perciperet som aggressive og derfor fremprovokerer militære modtræk. Et eksempel herpå kan være Irans A-våben-produktion (processen er endnu ikke helt færdig), hvor Iran betragter handlingen som defensiv over for USA og Israel, mens modparterne ser handlingen som klart aggressiv.