Åbn undermenuer...

National Missile Defense

National Missile Defense (NMD) er et raketforsvarssystem, som den amerikanske regering er ved at udvikle for at beskytte USA mod fjendtlige atomraketter. Den amerikanske regering henviser til truslen fra såkaldte slyngelstater som Nordkorea, Iran og Libyen.  NMD forudses at blive et meget kompliceret forsvarssystem. Ved hjælp af satellitter og radarer vil afsendelsen af et angrebsmissil, der har kurs mod USA, blive opfanget. Angrebsmissilet forventes herefter at blive mødt af en raket afsendt fra USA, der ved en direkte kollision vil destruere angrebsmissilet. NMD-raketten vil således ikke være udstyret med et sprænghoved det være sig nukleart eller konventionelt.  Såvel Kina som Rusland har udtalt sig imod NMD-projektet, og Rusland mener, at opbygningen af et missilforsvar er i strid med ABM-traktaten fra 1972 (se nedrustningsaftaler). Den 13. juni 2002 meddelte præsident George W. Bush, at USA trak sig ud af ABM-aftalen.  USA ønsker at anvende radaren i Thule i Grønland i forbindelse med projektet, og fra grønlandsk side er der stor skepsis over for planerne, mens de europæiske regeringer har forskellige holdninger til projektet. I Danmark omtales projektet også som raketskjoldet.

Ved NATO's vedtagelse af organisationens nye strategiske koncept i november 2010 skete der et nybrud i missil-samarbejdet, idet Rusland blev inviteret til at samarbejde om et fælles raketskjold.