Åbn undermenuer...

Efterretningstjenester

Efterretningstjenester har til formål dels at skaffe informationer til det politiske system, dels at handle over for trusler mod en stat. Disse tjenester kan opdeles i interne og eksterne organisationer. I Danmark tager PET (Politiets Efterretningstjeneste) sig således af indenrigs trusler, mens FET (Forsvarets Efterretningstjeneste) har fokus på eksterne trusler mod den danske stat.

Efterretningstjenester handler ofte i det skjulte, og de ansattes identiteter er hemmelige, hvilket letter indsamlingen af informationer gennem spionage, samtidig med at tjenesterne er sværere at infiltrere fra udenlandske organisationers side.

Et stort problem i forhold til efterretningstjenesterne er, at det er vanskeligt for de demokratisk valgte politikere at kontrollere, hvad tjenesterne foretager sig. Og det har gennem tiden ført til adskillige skandalesager, hvor efterretningstjenester har begået ulovlige handlinger. I 2013 afslørede ”whistlebloweren” Edward Snowden således, at de amerikanske og britiske efterretningstjenester har etableret masseovervågningssystemer til kontrol af telefonsamtaler og kommunikation på internettet.

Læs videre