Åbn undermenuer...

Migration

Vandringer fra et land til et andet. Der skelnes mellem emigration (udvandring) og immigration (indvandring). Årsagerne til migration kan deles op i to hovedkategorier: Push-faktorer har at gøre med forhold i hjemlandet, der presser en til at emigrere som flygtning eller på grund af håbløse økonomiske forhold, og pull-faktorer, der har at gøre med de forventninger, man har til det nye land, som man emigrerer til.

Figurer