Åbn undermenuer...

Patron-klient-system

I patron-klient-systemet bruges magt til egen eller egen gruppes (en stammes, en klans eller en etnisk gruppes) fordel, og det giver til gengæld støtte fra gruppen til magthaveren. Dette system, der også betegnes klientelisme, og som er baseret på tjenester og gentjenester, er en central faktor i bl.a. MENA-landene. Her har mange magthavere kontrol med betydelige offentlige midler og goder, som en hersker (i alliance med toppen i statsadministrationen) kan fordele strategisk og på den måde skaffe sig opbakning fra de relevante stammer og klaner.

Patron-klient-systemetet har gode eksistensbetingelser i politiske kulturer, hvor korruption er udbredt, eller hvor staten er så svag eller fraværende, at der udvikles parallelle strukturer til varetagelse af den almindelige borgers forskellige behov.

Figurer