Åbn undermenuer...

Brundtland-rapport

Med offentliggørelsen i 1987 af FN-rapporten Our Common Future, også kaldet Brundtlandrapporten efter den norske formand, blev miljøspørgsmål for alvor et fælles internationalt politikområde. Rapporten fastslog behovet for en bæredygtig udvikling og påpegede en lang række initiativer, der skulle tages for at opfylde denne målsætning. Med FN-topmødet i Rio de Janeiro i 1992 blev FNs klimakonvention vedtaget, den såkaldte Rio-deklaration, der bl.a. opstillede 27 principper for den fremtidige udvikling på miljøområdet. Senere konferencer har måttet konstatere, at det har været svært at leve op til de opstillede mål, bl.a. kravet om at industrilandene skulle halvere udslippet af CO2 inden år 2000.