Åbn undermenuer...

Nationale mindretal

Nationale mindretal bruges som betegnelse for grupper af indbyggere i en nationalstat, som på den ene side betragter sig som en del af staten, men på den anden side orienterer sig mod andre stater eller folk uden for staten. Fx er der et tysk nationalt mindretal i Sønderjylland og et tilsvarende dansk nationalt mindretal syd for grænsen. Historisk er nationale mindretal også selv om de er velintegrerede især i krisetider blevet betragtet med stor mistænksomhed af majoritetsbefolkningen. I Europa er mindretallenes rettigheder garanteret gennem Rammekonventionen for beskyttelse af nationale mindretal (1995). Dennes hovedformål er at sikre, at staterne respekterer mindretallenes rettigheder, herunder retten til at bevare og udvikle disses kultur og identitet, samt at opmuntre de nationale mindretal til at tage del i samfundslivet.

Relaterede artikler

Nation

 

 

Figurer

Læs videre