Åbn undermenuer...

Islamisk fundamentalisme

Islamisk bevægelse, der lægger vægt på at efterleve Koranens bud og indføre islamisk lov i samfundet (sharia). Bevægelsen tæller mange forskellige retninger og voksede efter den israelsk-palæstinensiske konflikt, indførelsen af præstestyret i Iran og den amerikanske invasion af Irak og Afghanistan. Islamisk fundamentalisme kan være en ikke-politisk retning, der vender sig mod det moderne sekulære liv. En anden retning er mere politisk og antivestlig. Fra denne retning udspringer terrorbevægelser, og dens tilhængere ses som en trussel for de konservative og ret vestligt orienterede lande i Mellemøsten. Disse lande har slået hårdt ned på fundamentalistiske bevægelser som fx Det muslimske Broderskab i Egypten.

Figurer