Åbn undermenuer...

Kommercielle fredstese, Den

Sammen med demokrati-tesen er denne tese central inden for idealismen, den ene af de to IP-hovedretninger, til forklaring af, hvorfor verden bevæger sig mod en fredeligere fremtid.

Den kommercielle (eller økonomiske) fredstese siger, at stater, der handler med andre lande, bliver gensidigt afhængige – der opstår interdependens. Denne interdependens mellem staterne bevirker igen, at omkostningerne ved at føre krig ganske enkelt bliver for store og direkte modvirker hovedmålet for enhver stat: maksimering af kapabiliteterne. Derfor bliver der fred.

Figurer