Åbn undermenuer...

Nationalstat

Nationalstaten er en kombination af en stat et geografisk afgrænset område med politisk suverænitet og en nation et fællesskab. Nationalstater opstod efter 30-årskrigens afslutning i 1648. Krigen var en række nationale oprør mod den tysk-romerske kejser. Nationalstaten udviklede sig yderligere i det 19. århundrede og forbindes i dag med demokratiske forfatninger. I international politik betragtes nationalstaten som den vigtigste aktør, og i FN tales både om nationer jfr. navnet - og stater. En række af verdens stater er stadig multinationale stater, altså stater med flere nationer, fx Belgien og Canada. Omvendt findes også en række nationer uden stat, fx kurderne. Det danske kongerige blev først en nationalstat i 1864, da Slesvig-Holsten blev en del af det tyske rige.

Figurer