Åbn undermenuer...

Grand Strategy

Den overordnede vision for en stats nationale sikkerhedsmål og en fastlæggelse af, hvilke midler der er de mest optimale til at nå disse mål. Der er langtfra altid enighed blandt de ledende politikere i en stat om, hvilken Grand Strategy staten bør følge. I USA skelner man således mellem fire forskellige Grand Strategies: den neo-isolationistiske, den liberale internationalisme, den neo-konservative og den realistiske strategi.

Figurer