Åbn undermenuer...

USA's udenrigspolitik

Man kan lidt firkantet opstille fire forskellige udenrigspolitiske linjer, som USA gennem tiden har fulgt:

  • Det globale hegemoni, hvor USA har satset på at kontrollere hele verden, jfr. Ronald Reagans (1981-89) ”stjernekrigs”-projekt.
  • Det selektive hegemoni, hvor man har udvalgt dele af verden som fokusområder, som man så – om nødvendigt alene – har søgt at kontrollere. Eks.: George Bush junior (2001-09).
  • Det globale samarbejde, hvor man også har haft et globalt udsyn, men midlet har været mere ligeværdighed og mindre tvang. Eks.: Bill Clinton (1993-2001) og Barack Obama (2009-?).
  • Isolationisme, hvor man militært og politisk har holdt sig til Nord- og Sydamerika, men ikke blandet sig i forholdene i resten af verden. Eks.: 1783-1947 med få afbrydelser.

 

 

Figurer