Åbn undermenuer...

Kønsulighedsindex

UNDP (United Nations Development Programme) udarbejder hvert år et indeks over uligheden mellem mænd og kvinder i alverdens lande. Der er en nær sammenhæng mellem den generelle sociale ulighed i et land og ulighed mellem kønnene. Diskriminationen mod piger og kvinder mht. uddannelse, sundhed og arbejde er således en af de vigtigste årsager til den generelle ulighed i et land. Uligheden mellem kønnene varierer enormt i de undersøgte lande: i de mest lige lande mangler kvinderne kun 4,5 % i at nå samme velfærd og rettigheder som mændene, mens de i de mest ulige lande ligger ikke mindre end 74,7 % efter mændene. Danmark hører ifølge UNDP til blandt de mest lige lande mht. køn, idet kvinderne kun mangler 5,7 % i at nå mændenes velfærd og rettigheder.

Billeder