Åbn undermenuer...

Social ulighed

Social ulighed handler om systematiske forskelle i levekår og livschancer mellem individer og grupper. Med systematiske forskelle menes der forskelle, som kan observeres i relation til køn, alder, etniske grupper, sociale klasser og regioner. Social arv og/eller manglende uddannelse er væsentlige faktorer mht. skabelse af ulighed i samfundet. Der er forskellige opfattelser af, dels hvor stort et problem social ulighed udgør, dels hvilke mål der skal opstilles, hvis man vil sætte ind mod social ulighed. I Danmark er der bred enighed om, at formel lighed skal efterstræbes, men der er uenighed om, hvilke barrierer der er for at nå reel lighed. Ud fra en liberalistisk synsvinkel hævdes det, at social ulighed er med til at skabe dynamik i samfundet.

Figurer

Læs videre