Åbn undermenuer...

Mellemlag

Betegnelse for en social klasse, der ift. den traditionelle klasseanalyses opdeling i arbejderklasse, kapitalistklasse/ borgerskab og småborgerskab/ middelklasse, er en ny klasse. Mellemlagene er for det første karakteriseret ved, at de ikke ejer produktionsmidler (derved ligner de arbejderklassen). For det andet deltager de ikke i den fysiske produktion af varer (ligesom kapitalistklassen). Der er altså tale om ansatte, som overvejende laver skrivebordsarbejde. Mellemlagene indeholder i den ene ende topdirektører i store firmaer og i den anden lavtbetalte kontoransatte. I det senmoderne samfund er mellemlagene blevet den største af de fire klasser.