Åbn undermenuer...

Status

Status udtrykker den relative rang eller placering, individet har i et socialt system som f.eks. en familie, en virksomhed eller en skoleklasse. Status kan være opnået eller tildelt via den formelle rolle, man indtager. Social stratifikation handler bl.a. om individers placering i de forskellige sociale lag ud fra status-faktoren.