Åbn undermenuer...

Minoriteter

Begrebet minoritet betyder mindretal, i modsætning til majoritet, flertal. Der findes forskellige minoriteter i et majoritetssamfund. De adskiller sig fra flertallet gennem en anden seksuel, politisk eller religiøs orientering, eller ved at have en anden etnisk baggrund. Minoriteter kan undertiden blive mødt med mistænkeliggørelse eller sanktioner fra majoritetssamfundets side, fx i form af marginalisering og eksklusion. Således fx romaerne i mange europæiske samfund. Netop pga. frygt for repressalier fra majoritetens side vælger nogle minoriteter at skjule deres etniske baggrund ved at tage navneforandring eller deres seksuelle orientering, fx homoseksualitet, selv om det i fx den danske lovgivning er forbudt at diskriminere på grundlag af tro, race eller seksuel orientering.

Læs videre