Åbn undermenuer...

Kulturel kapital

Kapitaler er hos den franske sociolog Pierre Bourdieu de ressourcer og egenskaber, som den enkelte er i besiddelse af. Her opererer han med fire former: økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Kulturel kapital handler om de dispositioner, handlings- og orienteringsmuligheder, som i bred forstand er erhvervet gennem mængden af uddannelse. Mennesker, der besidder høj kulturel kapital, betegnes som kulturelite, akademikere eller de intellektuelle.

Figurer