Åbn undermenuer...

Levekår

Ofte bruges begreberne levekår og levevilkår som synonymer, men hvis man vil være helt præcis, er det på sin plads at skelne mellem de to begreber. Levevilkårene er de forhold eller rammer, fx landets økonomi, lægevidenskabens forskningsresultater og uddannelsessystemets indretning, inden for hvilke levekårene skabes. Levekårene er er altså de kår, der kommer ud af at leve i et bestemt samfund i en bestemt samfundsgruppe på et bestemt tidspunkt. Man kan sige, at levevilkårene er et input, mens levekårene er et output.

Figurer

Læs videre