Åbn undermenuer...

Generationsmobilitet

Begrebet social mobilitet henviser til individers bevægelser mellem de sociale lag eller klasser i et samfund. Man skelner mellem generationsmobilitet og karrieremobilitet. Generationsmobilitet udtrykker et individs placering i det sociale hierarki i forhold til forældrenes placering ved samme alder, fx som 30-årige.

Blandt forskere og politikere er der fokus på generationsmobiliteten, dels fordi en høj generationsmobilitet kan sikre en fortsat rekruttering til funktioner i samfundet, der kræver særlige kompetencer og kvalifikationer, dels fordi barrierer for den sociale mobilitet er en alvorlig udfordring for selvforståelsen i et samfund, der bygger på værdier som retfærdighed og demokrati. Og der er i Danmark politisk konsensus om, at det er vigtigt at få brudt den negative sociale arv, som betyder, at generation efter generation reproducerer en social situation, der kun rummer få livschancer.

Figurer

Læs videre