Åbn undermenuer...

Asiatiske værdier

Japans opdukken som økonomisk supermagt og de høje vækstrater i de asiatiske tigerøkonomier (Sydkorea, Taiwan, Hongkong og Singapore) i de sidste årtier af det 20. århundrede fik Vestens øjne op for, at der i andre udviklede lande eksisterede alternativer til vestlige kulturelle værdier. Kernen i de asiatiske værdier er en vision om social harmoni og samarbejde på grundlag af respekt og loyalitet over for alle former for autoriteter: faderen i familien, læreren i skolen og regeringen i samfundet som helhed. Sammen med værdier som disciplin, pligt og hårdt arbejde, betragter mange asiater disse værdier som vejen til social stabilitet og økonomisk succes.

Læs videre