Åbn undermenuer...

Vækstrate

Den årlige procentvise stigning i bruttonationalproduktet (BNP). Nogle lande har meget høje vækstrater. Det skyldes, at disse lande, som typisk er udviklingslande, kommer fra et meget lavt udgangspunkt og nemt kan udnytte de erfaringer, der er gjort i de mere udviklede økonomier. På et tidspunkt, når denne catch-up effekt er opbrugt, vil væksten klinge af, da befolkningen vil kræve, at en større del af BNP anvendes til forbrug og velfærd og mindre til investeringer. Det er jo netop meget høje investeringsrater, som kan forklare en stor del af de høje vækstrater.