Åbn undermenuer...

Fondsbørs

På fondsbørsen handles værdipapirer, dvs. aktier og obligationer. Kursen, dvs. prisen på de pågældende papirer, fastsættes ved udbud og efterspørgsel, hvor handlerne lægger deres bud ind. Handlen sker elektronisk.

For virksomheder er det at gå på børsen en måde at finansiere en virksomhed på. Ved aktieudstedelsen får virksomhedsejerne kapital til at drive og evt. udvide virksomheden, mens køberne af aktierne bliver medejere af virksomheden og får del i et eventuelt overskud.

Obligationsmarkedet har især betydning for finansiering af boligkøb. Et eksempel: Jensen vil købe et hus til 2 mio. kr. Jensen giver kreditforeningen pant i huset på 2 mio. kr. og får til gengæld obligationer af kreditforeningen med pålydende 2 mio. kr. og en rente. Obligationerne sælges på børsen til en kurs. Er denne lav, betyder det, at Jensen får et mindre beløb hjem, og at renten er højere. Dvs. at kursen på obligationer er direkte bestemmende for Jensens husleje og dermed generelt for aktiviteten på boligmarkedet.

Kursen på aktier og obligationer bestemmes som nævnt af udbud og efterspørgsel, og for disse spiller bl.a. forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling en vigtig rolle.