Åbn undermenuer...

Likviditet

En persons eller virksomheds beholdning af likvider, dvs. økonomiske aktiver som umiddelbart kan mobiliseres som betalingsmidler kassebeholdning, bankindeståender, kassekreditter o.l. En tilstrækkelig likviditet er afgørende for en virksomhed.
Man taler også om likviditet på samfundsniveau. Her drejer det sig om samfundets pengemængde.