Åbn undermenuer...

Forbrugerforventninger

Beregningen af forbrugerforventningerne er baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen (1800-2000 personer). Gennem telefon- og besøgsinterviews får man svar på en række spørgsmål, og for hvert spørgsmål beregnes et nettotal, der er forskellen mellem andelen af positive besvarelser og andelen af negative besvarelser. Besvarelserne af spørgsmålene om Danmarks økonomiske situation, familiens økonomiske situation og anskaffelse af større forbrugsgoder sammenfattes i en forbrugertillidsindikator, der kan betragtes som et samlet udtryk for forbrugerstemningen.