Åbn undermenuer...

Infrastruktur

Infrastruktur er de fysiske anlæg, som muliggør transport og kommunikation i et samfund. Ofte benyttes begrebet i en udvidet betydning, som også omfatter uddannelse, social- og sundhedsvæsen og anden offentlig service, som er vigtige som grundlag for erhvervsvirksomheders produktion.  Fælles for infrastrukturelle anlæg er, at de traditionelt har været såkaldte naturlige monopoler, idet de er præget af meget store investeringer og i deres karakter ikke lægger op til konkurrerende virksomhed. Når der først er bygget en jernbane, er der ikke økonomi i at lægge en konkurrerende ved siden af. Infrastruktur indgår derfor traditionelt som del af den offentlige sektor. I 1990'erne er megen infrastruktur dog overgået til normale markedsvilkår med konkurrerende virksomheder med baggrund i den teknologisk udvikling.