Åbn undermenuer...

Taxameterstyring

Siden starten af 1990'erne er taxameterstyring blevet stadig mere udbredt i den offentlige sektor. Det gælder først og fremmest i den statslige sektor og på uddannelsesområdet. Taxameterstyring indebærer helt basalt, at der etableres et system, hvor en offentlig myndighed yder tilskud til aktiviteter, der produceres af offentlige eller private institutioner, og betaler producenterne en takst for hver enhed af aktiviteten, de frembringer f.eks. antal årselever og/eller antal studerende, der består eksamener. Aktiviteten skal være kontrollerbar og skal kunne opgøres objektivt.