Åbn undermenuer...

Enhedsværdiindeks

Dette indeks udtrykker tilnærmelsesvis forholdet mellem de gennemsnitlige enhedsværdier (priser pr. enhed) i det pågældende år og i basisåret 1995 for henholdsvis importen og eksporten. Anvendes til at beregne bytteforholdet i udenrigshandelen.