Åbn undermenuer...

Licensaftale

En aftale om, at indehaveren af et patent, et varemærke, en copyright o.l. mod betaling giver andre ret (licens) til at anvende det pågældende patent m.v. i et bestemt omfang og i en nærmere afgrænset periode.