Åbn undermenuer...

Fordisme

Anvendes til at karakterisere et bestemt produktions- og forbrugsmønster. Betegnelsen fordisme stammer fra Ford-fabrikkerne, som i 1908 begyndte at producere modellen Ford T. Ved hjælp af samlebåndet kunne modellen masseproduceres, og dette bevirkede, at prisen kunne sættes så lavt, at der blev tale om masseforbrug. Fordisme er således identisk med en masseproduktion af standardiserede produkter til masseforbrug. I de vestlige samfund er fordisme blevet erstattet af postfordisme, hvor forbrugerne efterspørger unikke produkter, og hvor masseproduktionen flyttes til udviklingsøkonomier.