Åbn undermenuer...

Kapitalgevinster

Kapitalgevinster og -tab er gevinster og tab, som opstår for en ejer af et gode, når godet i uændret stand bliver mere værd eller mindre værd. Ejerens afkast af et kapitalgode består af periodens afkast og en kapitalgevinst, evt. kapitaltab. Ejeren af en ejendom opnår således en huslejeindtægt og en prisstigning eller evt. et prisfald på ejendommen. Kapitalgevinster og -tab på ejerboliger har været meget betydelige.

Ejerboligpriserne steg i 1960'erne og 1970'erne mere end den generelle inflation, og det gav boligejerne reale kapitalgevinster. I begyndelsen af 1980'erne og igen 1987-93 førte voldsomme kapitaltab på ejerboliger til en bølge af tvangsauktioner, mens ejerboligprisstigningerne 1982-86 og igen fra 1993 og især fra 2003-2007 har skabt nye kapitalgevinster. På tilsvarende måde har ejere af aktier set store udsving i værdien af deres aktiebeholdninger. Fra 2003-2007 steg aktieindeksene mod himlen, mens de omvendt blev mere end halveret under finanskrisens første år 2007-2009.