Åbn undermenuer...

Kapital

Begrebet kapital anvendes på to forskellige måder. Dels om den formue, som en person eller virksomhed har. Her opgøres kapital som et beløb, der er resultatet af tidligere års opsparing. Dels anvendes kapital om jord, bygninger og maskiner, som anvendes i produktionen. I nogle sammenhænge ses betegnelsen realkapital. Her er kapital en input-faktor i produktionsprocessen. Et lands samlede kapitalapparat er summen af alle tidligere års investeringer, og det er i Danmark ca. 4 gange større end BNP. Det er netop karakteristisk for i-lande, at kapitalapparatet i forhold til BNP er voksende, hvilket har stor betydning for den økonomiske vækst, da teknologiske fremskridt vil være indlagt i kapitalapparatet.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....