Åbn undermenuer...

Humankapital

Bruges om den viden eller erfaring, som den enkelte medarbejder eller hele arbejdsstyrken er i besiddelse af. Ved at personer tager en længere uddannelse, øges den humane kapital, og denne kan forrentes (aflønnes) med et højere udbytte. Fra dette synspunkt betragtes uddannelse snævert som en investering for den enkelte og for samfundet. I moderne vækstteori tillægges den humane kapital stor betydning for den samlede økonomiske vækst, ligesom den er af stor betydning i forbindelse med den strukturelle konkurrenceevne, hvor produkters vidensindhold betragtes som en vigtig faktor.