Åbn undermenuer...

Ekspansiv pengepolitik

En ekspansiv pengepolitik er en aktiv økonomisk politik, som tager sigte på at øge den økonomiske aktivitet i samfundet ved enten at øge pengemængden eller sænke renten. I de fleste lande er det centralbanken (Nationalbanken i Danmark), der har ansvaret for pengepolitikken. Ved en rentesænkning bliver prisen på lån billigere, således at det bliver billigere at investere og lånefinansiere forbrug. Især boligmarkedet, herunder nybyggeri, er meget følsomt i forhold til renteniveauet, da den største andel af huslejen er bestemt af renten. Pengemængden kan øges ved, at centralbanken køber statsobligationer på markedet, således at sælgerne af obligationerne får flere penge til udlån eller investeringer. Øges pengemængden, vil der normalt også efterfølgende komme et fald i renten, da udbuddet af penge er øget. En ekspansiv pengepolitik anvendes normalt i forbindelse med en lavkonjunktur.

Figurer