Åbn undermenuer...

Årets priser

Når økonomiske størrelser (BNP, offentlige udgifter, import, eksport) opgøres i årets priser betyder det, at det er de faktisk gældende priser, der anvendes i opgørelsen. Hvis der er prisstigninger (inflation), betyder det, at en opgørelse af BNP i årets priser vil være højere, end hvis BNP opgøres i faste priser. Normalt anses en opgørelse i årets priser for at give et mindre korrekt billede af den faktiske økonomiske udvikling, idet der jo ikke nødvendigvis er blevet produceret større mængder, fordi priserne er steget. Det modsatte af årets priser er faste priser, hvor der alene sker en opgørelse af mængdeændringer.