Åbn undermenuer...

Faktorpriser

Principielt en prisopgørelse baseret på aflønningen af de produktionsfaktorer, der indgår i f.eks. løn og kapitalafkast. I praksis fastsættes produktionen i faktorpriser ved fra produktionen i markedspris at fratrække afgifter og tillægge eventuelle prissubsidier (pristilskud).