Åbn undermenuer...

Automatisk budgetreaktion

Stiger den økonomiske aktivitet i en periode, er der tendens til at den offentlige sektors skatteindtægter stiger, mens udgifterne falder, fordi udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp mv. falder. Udviklingen i statens udgifter og indtægter kan også skyldes en bevidst økonomisk politik.