Åbn undermenuer...

Økonomi

Ordet økonomi har en dobbelt betydning. Dels betegner det en videnskab under samfundsvidenskaberne - den økonomiske videnskab - delser det en betegnelse for de ressourcer, en husholdning eller et land har. Hvis en person siger: "Min økonomi er god", betyder det, at vedkommende har rigeligt med ressourcer til rådighed.

Som videnskab beskæftiger økonomi sig med den optimale anvendelse og fordeling af knappe ressourcer. At ressoucer er knappe, indebærer, at behovet for ressourcer altid vil være større end mængden, der er til rådighed, dvs. at anvendelsen må prioriteres, således at ressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

Økonomi kan være beskrivende - hvordan udvikler økonomien sig? Til støtte for den beskrivende økonomi findes der i de  fleste lande omfattende officielle statistikker. Den økonomiske udvikling er nok den del af samfundet, som er bedst dokumenteret i de fleste lande. Foruden at beskrive den økonomiske udvikling forsøger man også ved hjælp af teorier at forklare udviklingen og komme med forslag til, hvordan en stabil udvikling i økonomien sikres.

 Uddybende forklaring

Ordet økonomi har en dobbelt betydning. Dels betegner det en videnskab under samfundsvidenskaberne den økonomiske videnskab - dels er det en betegnelse for de ressourcer, en husholdning eller et land har. Hvis en person siger: Min økonomi er god, betyder det, at vedkommende har rigeligt med ressourcer til rådighed.

Som videnskab beskæftiger økonomi sig med den optimale anvendelse og fordeling af knappe ressourcer. At ressourcer er knappe, indebærer, at behovet for ressourcerne altid vil være større end mængden, der er til rådighed, dvs. at anvendelsen må prioriteres, således at ressourcerne anvendes så effektivt som muligt. Skal et land anvende ressourcer (arbejdskraft, bygninger) på uddannelse, eller skal de gå til ældrepleje? Her siger den økonomiske videnskab, at ressourcer skal anvendes der, hvor de giver det størst mulige afkast til samfundet. Til at afgøre dette kan man lade markedet bestemme det en markedsøkonomi. Her bestemmer forbrugerne ved deres efterspørgsel, hvilke goder der skal produceres. I en politisk ledet økonomi en planøkonomi - vil politikerne bestemme, hvilke goder der skal produceres, og hvad de skal koste.

Den økonomiske videnskab kan opdeles i en række underdiscipliner. Traditionelt skelnes der mellem erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, makroøkonomi og international økonomi. Erhvervsøkonomien fokuserer på den enkelte virksomheds overlevelse på langt sigt og profitmaksimering på kort sigt. I mikroøkonomien ses der på de enkelte markeder. Det kan eksempelvis være markedet for sundhedsydelser eller markedet for arbejdskraft. Det centrale spørgsmål er her, om der i det pågældende marked er en tilstrækkelig konkurrence til at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne. Hvor mikroøkonomien har de enkelte markeder som genstandsfelt, ser makroøkonomien på de samlede markeder: varemarkedet, arbejdsmarkedet, pengemarkedet og valutamarkedet, og på, hvilke forhold der skaber ustabilitet i den samlede økonomi, og hvordan stabiliteten sikres. De økonomiske relationer mellem lande er området for international økonomi, herunder hvordan især handel og investeringer over landegrænser bidrager til den samlede velstand.

Økonomi kan være beskrivende hvordan udvikler økonomien sig? Til støtte for den beskrivende økonomi findes der i de fleste lande omfattende officielle statistikker. Den økonomiske udvikling er nok den del af samfundet, som er bedst dokumenteret i de fleste lande. Foruden at beskrive den økonomiske udviklingen forsøger man også ved hjælp af teorier at forklare udviklingen. Hvorfor udvikler økonomien sig som den gør? Og endelig forsøger man at forudsige udviklingen. Sådanne prognoser har normalt stor opmærksomhed i medierne, da den økonomiske udvikling af mange anses for grundlaget for samfundsudviklingen, ligesom alvorlige økonomiske kriser har givet anledning til omfattende konflikter og krige.

I den økonomiske videnskab anvendes en bred vifte af forskellige metoder: Da de fleste økonomiske størrelser er målbare, fylder statistik meget. Samtidig indgår der modeller, hvori sammenhænge kvantificeres i ligninger for på den måde at få et mere præcist billede af den økonomiske udvikling. Sådanne modeller kan også anvendes til at simulere forskellige udviklinger ved at ændre på forudsætningerne hvad nu hvis? Kvantitativ metode er således den mest udbredte metode.

 

 

Figurer