Åbn undermenuer...

Pengeøkonomi

En pengeøkonomi er en økonomi, hvor køb af varer og tjenester sker ved hjælp af penge. Det modsatte er naturalieøkonomi, hvor varer og tjenester byttes mod andre varer og tjenester. En pengeøkonomi gør det nemmere at gennemføre handler, da penge i princippet kan byttes med alle andre varer. Desuden er det karakteristisk ved en pengeøkonomi, at økonomiske transaktioner nemmere registreres og dermed nemmere beskattes. Mange udviklingslande er karakteriseret ved, at pengeøkonomien ikke er så gennemført. Det betyder bl.a., at opgørelsen af BNP er behæftet med meget stor usikkerhed og sikkert undervurderes, da BNP alene indeholder produktionen af varer og tjenester opgjort i penge.