Åbn undermenuer...

ADAM

En økonomisk model er en forenklet fremstilling af den økonomiske virkelighed. Mere teknisk består makroøkonomiske modeller af en række ligninger, der beskriver sammenhænge i makroøkonomien og en række forudsætninger, såkaldte eksogene variable som f.eks. væksten i udlandet, olieprisen eller momssatsen.

Makroøkonomiske modeller bruges dels til at lave prognoser og dels til at beregne konsekvenserne af f.eks. en valgt økonomisk politik. I Danmark har anvendelsen af to makroøkonomiske modeller været dominerende: SMEC, der anvendes af DØR (Det Økonomiske Råd), og ADAM, der anvendes af Finans- og Økonomiministeriet.