Åbn undermenuer...

Automatiske stabilisatorer

Selv om man fører en passiv finanspolitik, er der i de offentlige finanser indbygget nogle automatiske stabilisatorer, som er konjunkturmodløbende, dvs. at de mindsker konjunkturudsvingene. I en lavkonjunktur vil de offentlige udgifter til fx arbejdsløshedsunderstøttelse således være voksende, og de bidrager dermed til at øge indkomsterne i forhold til en situation uden understøttelse, ligesom skatteindtægterne vil være faldende. Modsat i en højkonjunktur, hvor skattebetalinger gør indkomsterne mindre, end de ellers ville have været, og hvor udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse falder.

Figurer

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....