Åbn undermenuer...

Laffer-kurven

Når skatteprocenten stiger, vil incitamentet til at unddrage sig skat også stige, f.eks. gennem mere udbredt anvendelse af sort arbejde.  Nogle økonomer påstår endog, at en skatteprocent over et vist niveau vil betyde, at skatteprovenuet (det samlede beløb, stat og kommuner får ind i skat) begynder at falde. En af disse økonomer, Laffer, har opstillet den klokkeformede Laffe-kurve, hvor x-aksen viser skattetrykket (skatteprocenten) og y-aksen skatteprovenuet. Laffer-kurven anvendes bl.a. af liberale politikere i Danmark som argument for at sænke skatetprocenten, da dette ifølge dem vil give et højere samlet skatteprovenu. En skattesænkning kan på denne måde blive selvfinansierende.

Figurer