Åbn undermenuer...

Disponibel indkomst

Den indkomst, husholdningerne har til rådighed, når de direkte skatter er betalt. Den disponible indkomst kan anvendes enten til forbrug eller opsparing.