Åbn undermenuer...

Crowding-out

Når en efterspørgselsregulerende politik finanspolitik eller pengepolitik sætter nogle kræfter i gang, der modvirker den oprindelige effekt, taler man om crowding out (eller en fortrængningseffekt). Monetaristerne lægger meget vægt på dette begreb. Som eksempel kan nævnes, at effekten af en efterspørgselsstimulerende finanspolitik kan medføre en stigende inflationsforventning, der medfører at den stigende efterspørgsel ædes op af en stigende inflation.