Åbn undermenuer...

Investering

Den del af produktionsresultatet, der indgår i produktionen til fortsat anvendelse, f.eks. maskiner og bygninger. Man kan med andre ord sige, at investeringer består i produktion af produktionsmidler.

De samlede investeringer i et år i et land betegnes bruttoinvesteringer. En del heraf går til at erstatte nedslidte produktionsmidler (kaldes reinvestering), mens resten er udvidelser af kapitalapparatetet (betegnes nettoinvesteringer).