Åbn undermenuer...

Vidensøkonomi

I en vidensøkonomi antages viden at være den centrale kilde til konkurrenceevne og produktivitet, især gennem anvendelse af IT. Fortalere for begrebet vidensøkonomi fremhæver, at en sådan økonomi er afgørende forskellig fra en traditionel samfundsøkonomi: den er næsten uafhængig af knappe naturressourcer, lokalisering er også uden betydning, og øget produktivitet drejer sig alene om at øge arbejdskraftens uddannelsesniveau.