Åbn undermenuer...

Løbende priser

Betegnes også årets priser. Hvis man vil se på udviklingen i en økonomisk størrelse, fx BNP eller eksport, over en årrække, vil værdien muligvis være steget, dels pga. stigende mængder, dels stigende priser. Værdien i de enkelte år er udtrykt i løbende priser.

Hvis man alene vil have den mængdemæssige stigning frem, må man omregne årets priser til faste priser ved at trække prisstigningerne (inflationen) ud af værdistigningen.